KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เธอน่ารัก ก็เลยรัก ถึงจะดูเป็นพี่ชาย
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน มันจะแปลกตรงไหน
อย่าไปคิดเลยใครจะเกิดก่อนใคร
แค่ใจเรานั้นตรงกัน แม้มันจะดูแตกต่าง ก็แล้วไง
เลือกอายุ หรือความรัก
ถามจริง ๆ จะเลือกใคร
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน
มันจะผิดตรงไหน
เธอทำให้ลืมวันที่ผ่านมานั้น
ทำชีวิตฉันให้สดใส ไม่รู้นานเท่าไร
ต้องทนเก็บไว้
และถ้าเธอต้องการ จะเก็บหัวใจ
ที่ยอมเธอทุกอย่าง เจอะความรักจริง
แม้วันคืนแสนนานแค่ไหน.
หัวใจของฉันมั่นคงเสมอ อย่าแคร์ได้ไหม
โปรดอย่าคิดเลย เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม
คิดแค่เพียงว่าใคร ที่รักเธอ
เลือกอายุ หรือความรัก
ถามจริง ๆ จะเลือกใคร
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน
มันจะผิดตรงไหน
เธอทำให้ลืมวันที่ผ่านมานั้น
ทำชีวิตฉันให้สดใส ไม่รู้นานเท่าไร
ต้องทนเก็บไว้
และถ้าเธอต้องการ จะเก็บหัวใจ
ที่ยอมเธอทุกอย่าง เจอะความรักจริง
แม้วันคืนแสนนานแค่ไหน.
หัวใจของฉันมั่นคงเสมอ อย่าแคร์ได้ไหม
โปรดอย่าคิดเลย เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม
คิดแค่เพียงว่าใคร ที่รักเธอ
และถ้าเธอเข้าใจ ก็อย่าคิดเลย
เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม ขอไม่เป็นพี่ชาย จะได้ไหม

No Brother Today - Album Version

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เธอน่ารัก ก็เลยรัก ถึงจะดูเป็นพี่ชาย
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน มันจะแปลกตรงไหน
อย่าไปคิดเลยใครจะเกิดก่อนใคร
แค่ใจเรานั้นตรงกัน แม้มันจะดูแตกต่าง ก็แล้วไง
เลือกอายุ หรือความรัก
ถามจริง ๆ จะเลือกใคร
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน
มันจะผิดตรงไหน
เธอทำให้ลืมวันที่ผ่านมานั้น
ทำชีวิตฉันให้สดใส ไม่รู้นานเท่าไร
ต้องทนเก็บไว้
และถ้าเธอต้องการ จะเก็บหัวใจ
ที่ยอมเธอทุกอย่าง เจอะความรักจริง
แม้วันคืนแสนนานแค่ไหน.
หัวใจของฉันมั่นคงเสมอ อย่าแคร์ได้ไหม
โปรดอย่าคิดเลย เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม
คิดแค่เพียงว่าใคร ที่รักเธอ
เลือกอายุ หรือความรัก
ถามจริง ๆ จะเลือกใคร
เกิดก่อนกัน อ่อนกว่าฉัน
มันจะผิดตรงไหน
เธอทำให้ลืมวันที่ผ่านมานั้น
ทำชีวิตฉันให้สดใส ไม่รู้นานเท่าไร
ต้องทนเก็บไว้
และถ้าเธอต้องการ จะเก็บหัวใจ
ที่ยอมเธอทุกอย่าง เจอะความรักจริง
แม้วันคืนแสนนานแค่ไหน.
หัวใจของฉันมั่นคงเสมอ อย่าแคร์ได้ไหม
โปรดอย่าคิดเลย เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม
คิดแค่เพียงว่าใคร ที่รักเธอ
และถ้าเธอเข้าใจ ก็อย่าคิดเลย
เราห่างกันเพียงไหน
กี่ปีโยนทิ้งไปดีไหม ขอไม่เป็นพี่ชาย จะได้ไหม