ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัก

作詞:ชาลี อินทรวิจิตร    作曲:สมาน กาญจนผลิน
อันแสงสูรย์ส่องสว่าง แต่กลางวัน
อันแสงจันทร์ ส่องประจำยามราตรี
อันความรัก ร้อนเร่าเผาฤดี
ส่องชีวี ทุกโมงยามประจำใจ

มีรักแล้วไม่คลาดแคล้ว ต้องตรมฤทัย
เหมือนแบกโลก ทั้งโลกไว้ให้โศกหนัก
ไม่อยากให้ โลกนี้ มีความรัก…
แต่ฉันสมัคร แบกรักไว้ ไม่หนักเลย…

มีรักแล้วไม่คลาดแคล้ว ต้องตรมฤทัย
เหมือนแบกโลก ทั้งโลกไว้ให้โศกหนัก
ไม่อยากให้ โลกนี้ มีความรัก…
แต่ฉันสมัคร แบกรักไว้ ไม่หนักเลย…