KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

เธอหวนคืนกลับมาไฉน น้ำใจชายหลายใจเช่นเธอ
ซ่อนหน้า มาเสนอ โถนี่เธอแสร้งเพ้อมาเจอทำไม
คำพ้อขอให้เหมือนเดิมนั้น รักกันเธอเหมือนวันเก่าใหม่
เที่ยวเร่ ถ่ายเทใจ ผันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแล้วใยกลับคืน

ดั่งคำเปรยเขาเอ่ยกัน เพียงสามวันใจผันอื่น
โอ้ใจชายหรือหมายคืน หวนมาชื่นรักชั่วคืนใช่ไหม
วันนี้มิใช่คืนวันนั้น ไม่เหมือนกันนั่นเพราะเธอใช่ใคร
หมดเชื่อ เชื่อทำไม ถึงอย่างไรอย่างไร ก็ไม่เหมือนเดิม

เธอหวนคืนกลับมาไฉน น้ำใจชายหลายใจเช่นเธอ
ซ่อนหน้า มาเสนอ โถนี่เธอแสร้งเพ้อมาเจอทำไม
คำพ้อขอให้เหมือนเดิมนั้น รักกันเธอเหมือนวันเก่าใหม่
เที่ยวเร่ ถ่ายเทใจ ผันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแล้วใยกลับคืน

ดั่งคำเปรยเขาเอ่ยกัน เพียงสามวันใจผันอื่น
โอ้ใจชายหรือหมายคืน หวนมาชื่นรักชั่วคืนใช่ไหม
วันนี้มิใช่คืนวันนั้น ไม่เหมือนกันนั่นเพราะเธอใช่ใคร
หมดเชื่อ เชื่อทำไม ถึงอย่างไรอย่างไร ก็ไม่เหมือนเดิม

ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนเดิม

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

เธอหวนคืนกลับมาไฉน น้ำใจชายหลายใจเช่นเธอ
ซ่อนหน้า มาเสนอ โถนี่เธอแสร้งเพ้อมาเจอทำไม
คำพ้อขอให้เหมือนเดิมนั้น รักกันเธอเหมือนวันเก่าใหม่
เที่ยวเร่ ถ่ายเทใจ ผันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแล้วใยกลับคืน

ดั่งคำเปรยเขาเอ่ยกัน เพียงสามวันใจผันอื่น
โอ้ใจชายหรือหมายคืน หวนมาชื่นรักชั่วคืนใช่ไหม
วันนี้มิใช่คืนวันนั้น ไม่เหมือนกันนั่นเพราะเธอใช่ใคร
หมดเชื่อ เชื่อทำไม ถึงอย่างไรอย่างไร ก็ไม่เหมือนเดิม

เธอหวนคืนกลับมาไฉน น้ำใจชายหลายใจเช่นเธอ
ซ่อนหน้า มาเสนอ โถนี่เธอแสร้งเพ้อมาเจอทำไม
คำพ้อขอให้เหมือนเดิมนั้น รักกันเธอเหมือนวันเก่าใหม่
เที่ยวเร่ ถ่ายเทใจ ผันเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแล้วใยกลับคืน

ดั่งคำเปรยเขาเอ่ยกัน เพียงสามวันใจผันอื่น
โอ้ใจชายหรือหมายคืน หวนมาชื่นรักชั่วคืนใช่ไหม
วันนี้มิใช่คืนวันนั้น ไม่เหมือนกันนั่นเพราะเธอใช่ใคร
หมดเชื่อ เชื่อทำไม ถึงอย่างไรอย่างไร ก็ไม่เหมือนเดิม