เธอยังคงมีฉัน

作詞:-    作曲:-
เธอ ยังคง มีฉัน
หรือลืม เลือนกัน ไปแล้ว
ดวง ตายัง มีแวว ของการ รอเธอ เสมอ
อยาก ให้อยู่ ตรงนี้ อยู่ที่นี่ เพื่อคุย กับฉัน
ซับน้ำตา ให้กัน และกัน แบ่งปัน ความฝัน ที่มี
ห่างไกล แสนไกล เพียงใด
ยังคิด ถึงกัน เสมอ
หากแม้ ว่าไม่พบเจอ ตัวฉัน ก็ยัง อุ่นใจ
ไม่ว่าเธอ จะอยู่ ที่ไหน
เมื่อใด ที่ฉัน ต้องการ เธอจะมา
เธอ ยังคง มีฉัน แม้วัน เดือนนาน เพียงไหน
จะ ไม่หวั่น ใดใด เพราะรู้ ว่ายัง มีเธอ
ฮืม ฮืมฮืมฮืม ฮืม ฉันรู้ ว่ายัง มีเธอ
.ห่างไกล แสนไกล เพียงใด
ยังคิด ถึงกัน เสมอ
หากแม้ ว่าไม่พบเจอ ตัวฉัน ก็ยัง อุ่นใจ
ไม่ ว่าเธอ จะอยู่ ที่ไหน
เมื่อใด ที่ฉัน ต้องการ เธอจะมา
เธอ ยังคง มีฉัน แม้วัน เดือนนาน เพียงไหน
จะ ไม่หวั่น ใดใด เพราะรู้ ว่ายัง มีเธอ
ฮืม ฮืมฮืมฮืม ฮืม ฉันรู้ ว่ายัง มีเธอ
ฮืม ฮื้ม ฮืมฮืมฮืม ฉันรู้ ว่ายัง มีเธอ