KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:羅文聰   作曲:曾淑勤


我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

夜色真迷人 氣氛漸漸黯淡
找出音樂 解脫黑暗
世間誰是有情人
因為有負擔 才會感覺心亂
行過思念 等過希望
最後遺憾無地藏

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

夜色真迷人 氣氛漸漸黯淡
找出音樂 解脫黑暗
世間誰是有情人
因為有負擔 才會感覺心亂
行過思念 等過希望
最後遺憾無地藏

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單
今後的生活 註定閃袂過孤單

収録アルバム

我想你不是真心愛我

KKBOXを起動

作詞:羅文聰   作曲:曾淑勤


我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

夜色真迷人 氣氛漸漸黯淡
找出音樂 解脫黑暗
世間誰是有情人
因為有負擔 才會感覺心亂
行過思念 等過希望
最後遺憾無地藏

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

夜色真迷人 氣氛漸漸黯淡
找出音樂 解脫黑暗
世間誰是有情人
因為有負擔 才會感覺心亂
行過思念 等過希望
最後遺憾無地藏

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單

我想你不是真心塊愛我
乎我一人 惦情路憨憨走
冷冷的心肝 虛情的對待
用阮的青春換一場悲哀
我想你不是真心塊愛我
乎阮的心找無依靠的所在
今後的生活 註定閃袂過孤單
今後的生活 註定閃袂過孤單