กลิ่นรักโลมใจ

作詞:-    作曲:-
สิ้นแสงพระสุรีย์ระพีผ่อง
สิ้นเปลวสีทอง ผ่องพรรณจันทรา สง่าศรี
ใช่หทัย สิ้นรัก สิ้นภักดี
ที่เคยมี มอบเธอ นิรันดร์กาล

ตราบฟ้า สิ้นดาว วับวาวอร่าม
เบื้องบนสีคราม สิ้นหมู่เมฆาประดับสวรรค์
สิ้นผไท สิ้นสาย สุธาธาร
สิ้นลมปราณ สิ้นสลาย ไม่สิ้นปอง

เฝ้าครวญคิด รำพัน
เฝ้าฝัน ถึงพิมาน หอห้อง
พี่ยังใฝ่ปอง หวังครองเป็นคู่ชีวี

ดังพิมานคู่ฟ้า
ดังทิวาคู่ราตรี
รักเธอดั่งชีวี
ภักดี ไม่มีเสื่อมคลาย

ปรารถนา เพียงเธอ
รักเสมอ รักไม่มีวันหน่าย
ตราบโลกสลาย
แม้ตาย ก็ยังชื่นใจ

กระซิบวอน ฝากมา
ลมช่วยพา รำเพย ฝากไป
โปรดฟัง เสียงหัวใจ
พี่รักเท่าไหร่ รักเท่าไหร่ แก้วตา