KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม hey baby ดีดีดิ

Hit the friday night สาวๆ oh she so fly ตอนพวกเธอ smile like oh
ผู้หญิงตั้งมากมาย by my side แต่ให้ตาย ain't nobody like you
แค่อยากไปทักทายอย่าไปฟังใครเค้าบอกว่าผมเป็นผู้ชายเจ้าชู้
เธอบอกว่า southside twopee หนะร้ายถามใครต่อใครเค้าก็รู้
but with you พูดตรงๆคงจะหยุดไม่อยู่แล้ว
ผมจะไม่ซนแต่ตอนนี้จะจูบแล้ว
อันที่จริงที่เธอเคยได้ยินมาก็ถูกแล้วหละ
แต่นั้น I'm just kidding แต่กับเธอคนนี้ผมหนะคิดจริง
I really like you and I wanna call you my boo

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no

ถ้าผมก็เหงา คุณก็เหงา เราทั้งสองควรจะนัดเจอกัน damn baby like oh
อย่ามาทำเล่นตัว ผมไม่ได้มาเล่นๆ ของจริง I ain't playing with you
ตัวจริง right here ใส่ทองเต็มตัว ผมหนะป๋า ใครๆเค้าก็รู้
อกหักมาจากเค้า ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องเหงา come here ให้ผมดูแล you
Lemme take a good care of you tonight and you'll be fine
ต่อให้เธอช้ำและเจ็บมาจากใคร บอกเธอว่าไม่เป็นไร
ให้ผมรักษาคุณเอง okay เชื่อใจกันซักที baby
tell me what your name is and I'll be yours all night

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no

เอาดีดีดิ

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม hey baby ดีดีดิ

Hit the friday night สาวๆ oh she so fly ตอนพวกเธอ smile like oh
ผู้หญิงตั้งมากมาย by my side แต่ให้ตาย ain't nobody like you
แค่อยากไปทักทายอย่าไปฟังใครเค้าบอกว่าผมเป็นผู้ชายเจ้าชู้
เธอบอกว่า southside twopee หนะร้ายถามใครต่อใครเค้าก็รู้
but with you พูดตรงๆคงจะหยุดไม่อยู่แล้ว
ผมจะไม่ซนแต่ตอนนี้จะจูบแล้ว
อันที่จริงที่เธอเคยได้ยินมาก็ถูกแล้วหละ
แต่นั้น I'm just kidding แต่กับเธอคนนี้ผมหนะคิดจริง
I really like you and I wanna call you my boo

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no

ถ้าผมก็เหงา คุณก็เหงา เราทั้งสองควรจะนัดเจอกัน damn baby like oh
อย่ามาทำเล่นตัว ผมไม่ได้มาเล่นๆ ของจริง I ain't playing with you
ตัวจริง right here ใส่ทองเต็มตัว ผมหนะป๋า ใครๆเค้าก็รู้
อกหักมาจากเค้า ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องเหงา come here ให้ผมดูแล you
Lemme take a good care of you tonight and you'll be fine
ต่อให้เธอช้ำและเจ็บมาจากใคร บอกเธอว่าไม่เป็นไร
ให้ผมรักษาคุณเอง okay เชื่อใจกันซักที baby
tell me what your name is and I'll be yours all night

แค่อยากจะรู้จักคุณ baby ชื่ออะไร
เธออย่าเล่นแบบนี้ เอาดีดีได้ไหม
ใครบอกผมหนะเจ้าชู้ ดูเป็นคนหลายใจ
เธออย่าทำแบบนี้ หยุดซักทีได้ไหม
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ ดีดิ
hey baby ดีดีดิ ดีดิ ดีดิ no no no