Miss You就跳舞

作詞:    作曲:

**
***

月亮不管 太陽不看 窗簾擋不住心煩
好想塗掉粉紅的浪漫 將房間漆成深藍
I Love You 能怎麼辦 隨你到處去宣傳
表達情感我算夠勇敢 但還不屑去糾纏

你太毒 你不懂保護 大女孩的真情流露 沒感情也別殘酷
總算把你看個清楚 你可愛卻更可惡

Miss You 就拼命跳舞 淚水變汗水 讓感覺模糊麻木
Miss You 躲在家跳舞 想愛不能愛的痛苦 一講會想哭

你太毒 你不懂保護 大女孩的真情流露 沒感情也別殘酷
總算把你看個清楚 你可愛卻更可惡

Miss You 就拼命跳舞 淚水變汗水 讓感覺模糊麻木
Miss You 躲在家跳舞 想愛不能愛的痛苦 一講會想哭

不要別人看 現在太不振作的模樣 反正愛的傷 沒誰可以幫我忘

Miss You 就拼命跳舞 淚水變汗水 讓感覺模糊麻木
Miss You 躲在家跳舞 想愛不能愛的痛苦 一講會想哭

***
**

~End~