KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:    作曲:

วิมานนี้สีชมพู สีแห่งรักงามหรู ซึ้งอยู่ในความฝัน
วางรากศิลารักสลักด้วยดวงชีวัน
จารึกไว้ร่วมกันไม่มีวันเสื่อมคลาย

ชื่นใดเล่าเหนือกว่าใจเรา เนาว์รักมิวาย
ขอพลีใจและกาย รักเดียวไม่เคลื่อนคลาย มลายกลายสีชมพู

วิมานนี้ฉันปลื้มฤดี เพราะมีเธอคู่
ถึงเข็ญใจไม่คลายชมพู เสรีรักอยู่ชื่นชูใจ

ชื่นใดเล่าเหนือกว่าใจเรา เนาว์รักมิวาย
ขอพลีใจและกาย รักเดียวไม่เคลื่อนคลาย มลายกลายสีชมพู

วิมานนี้ฉันปลื้มฤดี เพราะมีเธอคู่
ถึงเข็ญใจไม่คลายชมพู เสรีรักอยู่ชื่นชูใจ

วิมานสีชมพู

KKBOXを起動

作詞:    作曲:

วิมานนี้สีชมพู สีแห่งรักงามหรู ซึ้งอยู่ในความฝัน
วางรากศิลารักสลักด้วยดวงชีวัน
จารึกไว้ร่วมกันไม่มีวันเสื่อมคลาย

ชื่นใดเล่าเหนือกว่าใจเรา เนาว์รักมิวาย
ขอพลีใจและกาย รักเดียวไม่เคลื่อนคลาย มลายกลายสีชมพู

วิมานนี้ฉันปลื้มฤดี เพราะมีเธอคู่
ถึงเข็ญใจไม่คลายชมพู เสรีรักอยู่ชื่นชูใจ

ชื่นใดเล่าเหนือกว่าใจเรา เนาว์รักมิวาย
ขอพลีใจและกาย รักเดียวไม่เคลื่อนคลาย มลายกลายสีชมพู

วิมานนี้ฉันปลื้มฤดี เพราะมีเธอคู่
ถึงเข็ญใจไม่คลายชมพู เสรีรักอยู่ชื่นชูใจ