KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ถ้าอยากมีใครสักคนที่ถูกใจ ที่เหมาะกับการใช้งาน
ต้องการคนดีแถมมีประสบการณ์ เชิญทางนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

เคยมีเจ้าของเหมือนกันแต่ถูกทิ้ง ถูกทำให้มีริ้วรอย
ตำหนิก็มีที่เดียวเป็นอย่างน้อย ลองดูไหม

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ของเขาชั้นดีก็ไม่ได้โม้ ไม่แจกให้ฟรี ไม่มีแบ่งขาย
ต้องการสักคนมาเป็นเจ้าของ แต่มีข้อแม้ต้องจริงใจ

ชายมือสอง

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ถ้าอยากมีใครสักคนที่ถูกใจ ที่เหมาะกับการใช้งาน
ต้องการคนดีแถมมีประสบการณ์ เชิญทางนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

เคยมีเจ้าของเหมือนกันแต่ถูกทิ้ง ถูกทำให้มีริ้วรอย
ตำหนิก็มีที่เดียวเป็นอย่างน้อย ลองดูไหม

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ชื้อไหมครับ ผู้ชายเก่าๆ ซื้อไหมครับ ผู้ชายมือสอง
ซื้อไหมครับ ยังไงก็รีบจอง เป็นเจ้าของผู้ชายคนนี้

ของเขาชั้นดีก็ไม่ได้โม้ ไม่แจกให้ฟรี ไม่มีแบ่งขาย
ต้องการสักคนมาเป็นเจ้าของ แต่มีข้อแม้ต้องจริงใจ