KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

นานเท่าไหร่ที่เธอทำตัวเย็นชากับฉัน
คอยเฝ้านับคืนวัน จะเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่
รักถ้ามันยังอยู่ ยังไม่เลือนลางจางหาย
แล้วทำไม เพราะอะไร น้ำตา ยังรินไหล

ทำฉันทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอยังยืนตรงนี้
แต่ความเข้าใจที่มี กลับดูเหมือนไปคนละทาง
รู้ว่าเธอเริ่มเบื่อ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรั้ง
ฉันจะทำ ให้เธอทุก ๆ อย่าง

ได้โปรดให้มันชัดเจน กับคำถามที่ค้างใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอไม่ปลดปล่อยฉันไป

ปลดปล่อยฉันไป

ทำฉันทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอยังยืนตรงนี้
แต่ความเข้าใจที่มี กลับดูเหมือนไปคนละทาง
รู้ว่าเธอเริ่มเบื่อ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรั้ง
ฉันจะทำ ให้เธอทุก ๆ อย่าง

ได้โปรดให้มันชัดเจน กับคำถามที่ค้างใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอ

บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอไม่ปลดปล่อยฉันไป

ปลดปล่อยฉัน

Why?

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

นานเท่าไหร่ที่เธอทำตัวเย็นชากับฉัน
คอยเฝ้านับคืนวัน จะเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่
รักถ้ามันยังอยู่ ยังไม่เลือนลางจางหาย
แล้วทำไม เพราะอะไร น้ำตา ยังรินไหล

ทำฉันทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอยังยืนตรงนี้
แต่ความเข้าใจที่มี กลับดูเหมือนไปคนละทาง
รู้ว่าเธอเริ่มเบื่อ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรั้ง
ฉันจะทำ ให้เธอทุก ๆ อย่าง

ได้โปรดให้มันชัดเจน กับคำถามที่ค้างใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอไม่ปลดปล่อยฉันไป

ปลดปล่อยฉันไป

ทำฉันทำทุกอย่าง เพื่อให้เธอยังยืนตรงนี้
แต่ความเข้าใจที่มี กลับดูเหมือนไปคนละทาง
รู้ว่าเธอเริ่มเบื่อ ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะรั้ง
ฉันจะทำ ให้เธอทุก ๆ อย่าง

ได้โปรดให้มันชัดเจน กับคำถามที่ค้างใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอ

บอกมาได้ไหม ทำไมถึงทำให้ฉันเสียใจ
บอกมาได้ไหม ทำไมเธอถึงทำ
ก็คนไม่รักเขาจะทำแบบนี้ ปากบอกว่ารักแต่ใจไม่มี
เธอไม่ได้รักกันเลย ไม่ได้แคร์กันเลย
แล้วทำไมเธอไม่ปลดปล่อยฉันไป

ปลดปล่อยฉัน