KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ทำไมวันนี้...ฟ้าจึงหม่น
ทำไมวันนี้...จึงมีฝนพรำ
ดูเหมือนเป็นการตอกย้ำ ความรู้สึก...ที่อยู่ข้างใน

ทำไมวันนี้...ที่เคยสดใส กลับกลายเป็นวันที่เงียบเหงา
จากวันที่เคยมีแต่เรา ต้องมาถึงวัน ต้องจากกันไกล

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....

ทำไมน้ำตา มันจึงไหล ทั้ง ๆ ที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ
มันตื้นตันอยู่ข้างใน ไม่อาจห้ามใจไม่ให้คิดถึงเธอ

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....
วันเธอกลับมา...

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....

จะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
จะเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....
วันเธอกลับมา...

収録アルバム

วันเธอกลับมา

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ทำไมวันนี้...ฟ้าจึงหม่น
ทำไมวันนี้...จึงมีฝนพรำ
ดูเหมือนเป็นการตอกย้ำ ความรู้สึก...ที่อยู่ข้างใน

ทำไมวันนี้...ที่เคยสดใส กลับกลายเป็นวันที่เงียบเหงา
จากวันที่เคยมีแต่เรา ต้องมาถึงวัน ต้องจากกันไกล

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....

ทำไมน้ำตา มันจึงไหล ทั้ง ๆ ที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ
มันตื้นตันอยู่ข้างใน ไม่อาจห้ามใจไม่ให้คิดถึงเธอ

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....
วันเธอกลับมา...

อยากจะขอบคุณทุกอย่าง กับวันเวลาที่แสนดี
เธอคือสิ่งมีค่า...ที่ฉันมี ไม่มีวันที่ฉัน จะหยุดคิดถึงเธอ

อยากจะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
อยากเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....

จะกอดเธอไว้ ให้นานกว่านี้
จะเก็บความรู้สึกดีๆ ไว้นานๆ
ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้เจอกัน
ฉันจะรอวันนั้น.....
วันเธอกลับมา...