KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ฟ้า ฟ้าชวนหมู่ดาว
บอกกับเดือน แล้วเตือนตะวัน
เหนื่อยไหม ฟ้าเป็นห่วงจันทร์
ถ้าเหนื่อยกัน พักลงคงดี

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

รถ รถชวนถนน
บอกเครื่องยนต์ และชวนไฟแดง
เหนื่อยนัก พักการแสดง
หยุดปาดหยุดแซง เสียงเบาควันบาง

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

แขน แขนชวนเปลือกตา
บอกเข่าบอกขา แล้วชวนสะดือ
อ่อนล้า ไม่เพลียบ้างหรือ
ฝากบอกมือ พักกันเป็นไร

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

ร้อง ร้องชวนผู้คน
หยุดสับสนแล้วชวนตัวเอง
ปล่อยไว้ แค่เพียงบทเพลง
ช่วยกล่อมบรรเลง โลกนอนสบาย

เอกเขนก

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ฟ้า ฟ้าชวนหมู่ดาว
บอกกับเดือน แล้วเตือนตะวัน
เหนื่อยไหม ฟ้าเป็นห่วงจันทร์
ถ้าเหนื่อยกัน พักลงคงดี

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

รถ รถชวนถนน
บอกเครื่องยนต์ และชวนไฟแดง
เหนื่อยนัก พักการแสดง
หยุดปาดหยุดแซง เสียงเบาควันบาง

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

แขน แขนชวนเปลือกตา
บอกเข่าบอกขา แล้วชวนสะดือ
อ่อนล้า ไม่เพลียบ้างหรือ
ฝากบอกมือ พักกันเป็นไร

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

ทำสบาย ๆ ทำหัวใจเอกเขนก
บ้านเราเมืองเราป่าเราฟ้าเรา
ทำสบาย ๆ อย่าทำหัวใจเกกมะเหรก
บ้านใครเมืองใครไม่รู้

ร้อง ร้องชวนผู้คน
หยุดสับสนแล้วชวนตัวเอง
ปล่อยไว้ แค่เพียงบทเพลง
ช่วยกล่อมบรรเลง โลกนอนสบาย