KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

ออกตามหาช่วงเวลาที่หายไป
สถานที่ที่ฉัน ยังไม่เข้าใจ
ลอยอยู่ใน ละอองดาว ปะปนอยู่ใน แสงพร่างพราว
วันที่เธอไม่เหลือใคร
สถานที่ที่เธอ ยังห่างไกล
เธออยู่ไหน ในแสงดาว นานแค่ไหน ได้โปรดเธอ
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
ออกตามหาช่วงเวลาใต้แสงไฟ
ที่สะท้อนภาพผู้คนที่วุ่นวาย
เธออยู่ไหน ในแสงดาว นานแค่ไหน ได้โปรดเธอ
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
กลับมา กลับมา กลับมา...

เธออยู่ไหน

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

ออกตามหาช่วงเวลาที่หายไป
สถานที่ที่ฉัน ยังไม่เข้าใจ
ลอยอยู่ใน ละอองดาว ปะปนอยู่ใน แสงพร่างพราว
วันที่เธอไม่เหลือใคร
สถานที่ที่เธอ ยังห่างไกล
เธออยู่ไหน ในแสงดาว นานแค่ไหน ได้โปรดเธอ
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
ออกตามหาช่วงเวลาใต้แสงไฟ
ที่สะท้อนภาพผู้คนที่วุ่นวาย
เธออยู่ไหน ในแสงดาว นานแค่ไหน ได้โปรดเธอ
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
แค่หลับตา หยุดเวลารอบๆกาย
ปล่อยให้ฝันนั้นพาไป สู่นิทรา
อยากให้เธอ ได้กลับมา สู่สถานที่ยังมี เพียงสองเรา
กลับมา กลับมา กลับมา...