Going Home (希望故鄉)

作詞:方治權    作曲:方治權

這咧所在 有咱的愛 用心打拼 用心灌溉
媽媽的話 記在心內 爸爸的汗 毋通毋知

美麗繁華 羅東城 時光火車 直直走
木材之都 好名聲 鬥陣來唱 咱的名

丟丟銅仔 羅東 丟丟銅仔 老懂
還記哩阿公 是按呢給阮講 袂當來袂記哩 咱的傳統
丟丟銅仔 羅東 丟丟銅仔 老懂
宜蘭的心臟 用你我的力量 來向前衝 Oh~

美麗繁華 羅東城 時光火車 直直走
木材之都 好名聲 鬥陣來唱 咱的名 Oh~

丟丟銅仔 羅東 丟丟銅仔 老懂
還記哩阿公 是按呢給阮講 袂當來袂記哩 咱的傳統
丟丟銅仔 羅東 丟丟銅仔 老懂
宜蘭的心臟 用你我的力量 來向前衝 來向前衝
這是咱的 希望故鄉~

(丟丟銅仔 羅東)咱的故鄉 (丟丟銅仔 老懂)有希望
火車行到伊都 阿末伊都丟(咱的故鄉) 趕緊倒轉來 希望故鄉~
(丟丟銅仔 羅東)趕緊轉來 Oh~
(丟丟銅仔 老懂)