KKBOX Logo
KKBOX Logo

作詞:-   作曲:-

เคยปวดร้าว กับวันและคืนที่ทรมาน
เจ็บปวดมานาน รักใครกี่คนก็ถูกทำร้าย
แล้ววันนี้ เมื่อมาพบเธอคนคอยเข้าใจ
ก็ทุ่มลงไป ทั้งที่ความหวังเลื่อนลอย
ขอเถอะฟ้า คนนี้ให้เป็นแค่คนสุดท้าย
คนที่ไม่ทำร้ายซ้ำรอยแผลเดิม
เพียงเท่านี้ ไม่เคยต้องการอะไรมากมาย
ไม่อยากโชคร้าย เสียใจอีกที คงทนไม่ไหว
ขอเถอะฟ้า ให้เธอนั้นมาดูแลหัวใจ
อยากเก็บเธอไว้ รักกันอย่างนี้นาน ๆ
ขอเถอะฟ้า คนนี้ให้เป็นแค่คนสุดท้าย
คนที่ไม่ทำร้ายซ้ำรอยแผลเดิม
เพียงเท่านี้ ไม่เคยต้องการอะไรมากมาย
ไม่อยากโชคร้าย เสียใจอีกที คงทนไม่ไหว
ขอเถอะฟ้า ให้เธอนั้นมาดูแลหัวใจ
อยากเก็บเธอไว้ รักกันอย่างนี้นาน ๆ

ขอเถอะฟ้า

KKBOXを起動

作詞:-   作曲:-

เคยปวดร้าว กับวันและคืนที่ทรมาน
เจ็บปวดมานาน รักใครกี่คนก็ถูกทำร้าย
แล้ววันนี้ เมื่อมาพบเธอคนคอยเข้าใจ
ก็ทุ่มลงไป ทั้งที่ความหวังเลื่อนลอย
ขอเถอะฟ้า คนนี้ให้เป็นแค่คนสุดท้าย
คนที่ไม่ทำร้ายซ้ำรอยแผลเดิม
เพียงเท่านี้ ไม่เคยต้องการอะไรมากมาย
ไม่อยากโชคร้าย เสียใจอีกที คงทนไม่ไหว
ขอเถอะฟ้า ให้เธอนั้นมาดูแลหัวใจ
อยากเก็บเธอไว้ รักกันอย่างนี้นาน ๆ
ขอเถอะฟ้า คนนี้ให้เป็นแค่คนสุดท้าย
คนที่ไม่ทำร้ายซ้ำรอยแผลเดิม
เพียงเท่านี้ ไม่เคยต้องการอะไรมากมาย
ไม่อยากโชคร้าย เสียใจอีกที คงทนไม่ไหว
ขอเถอะฟ้า ให้เธอนั้นมาดูแลหัวใจ
อยากเก็บเธอไว้ รักกันอย่างนี้นาน ๆ