Full Track

1
一尘不染晚餐印象数
早晨音乐
    02:37
2
优美和朋友一起吃饭器乐
早晨音乐
    02:13
3
安静的晚餐声音
早晨音乐
    02:19
4
微妙的咖啡厅心情
早晨音乐
    02:29
5
抚慰的午餐时间回忆
早晨音乐
    02:24
6
柔和的咖啡厅时刻
早晨音乐
    02:29
7
温和晚餐梦想
早晨音乐
    02:03
8
精彩咖啡厅环境
早晨音乐
    02:10
9
诗意的晚餐节奏
早晨音乐
    02:05