Full Track

1
9 To 5 - Album Version
Lady Sovereign
03:32
2
Gatheration
Lady Sovereign
    03:23
3
Random - Album Version
Lady Sovereign
    03:36
4
Public Warning - Album Version
Lady Sovereign
  03:46
5
Love Me Or Hate Me
Lady Sovereign
  03:29
6
My England
Lady Sovereign
    03:57
7
Tango - Album Version
Lady Sovereign
    03:37
8
A Little Bit Of Shhh - Album Version
Lady Sovereign
03:45
9
Hoodie - Album Version
Lady Sovereign
  03:37
10
Those Were The Days
Lady Sovereign
    03:49
11
Blah Blah
Lady Sovereign
  03:57
12
Fiddle With The Volume - Album Version
Lady Sovereign
  03:38
13
Love Me Or Hate Me - Remix
Lady Sovereign, Missy Elliott
  03:39