Full Track

1
一尘不染周末印象数
早晨音乐
    02:24
2
优美鸡尾酒吧器乐
早晨音乐
    02:34
3
安静的鸡尾酒吧声音
早晨音乐
    01:50
4
微妙的星期五晚上心情
早晨音乐
    02:37
5
抚慰的酒店贵宾室回忆
早晨音乐
    02:01
6
有趣酒店贵宾室情怀
早晨音乐
    02:07
7
柔和的周末时刻
早晨音乐
    02:37
8
温和周末梦想
早晨音乐
    01:55
9
精彩周末环境
早晨音乐
    01:53
10
诗意的星期五晚上节奏
早晨音乐
    01:49