Full Track

1
三生有幸
郑中基
  04:46
2
美女与野兽
郑中基
  03:36
3
无赖
郑中基
  04:03
4
闭目入神
郑中基
  03:36
5
人若然忘记了爱
郑中基
  04:22
6
有种 - 电影 "行运超人" 主题曲
郑中基
  03:20
7
男子组
林海峰, 古巨基, 梁汉文, 苏永康, 郑中基
  04:27
8
救救我
郑中基
  04:26
9
天意
郑中基
  04:35
10
约会林嘉欣
林嘉欣, 郑中基
  03:36
11
傻大哥
郑中基
  04:06
12
时间,人物,地点
郑中基
  03:54
13
想爱你
郑中基
  03:56
14
缘份无边界
郑中基
  03:49
15
Beautiful People (Beautiful People) - 电影 "我要做Model” 主题曲
郑中基
  03:34
16
火红火热
郑中基
  03:35
17
我代你哭
郑中基
  03:30
18
晴天 阴天 雨天
郑中基
  02:49
19
爱是最大权利
郑中基
  04:15
20
我真的哭过
郑中基
  02:57
21
还以为
郑中基
  05:16
22
烂瞓
郑中基
  04:17
23
天天 - "敢教日月换新天" 第二部曲
郑中基
  03:09
24
高手
郑中基
  03:42
25
基哥, 基哥
郑中基
    03:49
26
不好笑
郑中基
  04:27
27
八 二十八 八十八 - 电影 "金鸡2" 主题曲
郑中基
  03:07
28
搬屋
郑中基
  04:40
29
瑜伽 - 电影"喜玛拉亚星" 主题曲
郑中基
  03:06
30
One More Time (One More Time)
郑中基
  05:23
31
星光伴我心
郑中基
  04:08
32
无赖 - 理直气壮版
郑中基, 雷颂德, 邓建明, 雷有晖, 李璨琛, 谷德昭, 张达明
  04:04
33
相思无用 - 国
郑中基
  04:28
34
左右为难 - 国
郑中基
  04:12
35
你的眼睛背叛了你的心 - 国
郑中基
  04:27
36
别爱我 - 国
郑中基
  04:39
37
卸不下的行李 - 国
郑中基
  05:04
38
制造浪漫 - 国
郑中基
  04:45
39
真摰 - 国
郑中基
  04:40
40
如果没有妳在身边的时候 - 国
郑中基
  04:02
41
绝口不提! 爱你 - 国
郑中基
  04:56
42
戒情人 - 国
郑中基
  03:43
43
想念妳的爱 - 国
郑中基
  04:14
44
音符 - 国
郑中基
  04:46
45
被爱是幸福 - 国
郑中基
  03:50
46
敌人 - 国
郑中基
  04:14
47
甲乙丙丁 - 国
郑中基, 张学友, 许志安
  04:04