Full Track

1
Shenanigans
Dawin
    03:56
2
Tetris
Dawin
    03:36
3
Don't Want You to Runaway
Dawin
    03:48
4
Uneven
Dawin
    03:22
5
Animations
Dawin
    03:49
6
Pepper Spray
Dawin
    04:06
7
Assumptions
Dawin
    03:45
8
Can We All Just Get Along
Dawin
    03:17
9
Errors
Dawin
    03:39
10
Cut 'Em off
Dawin
    03:04