Sumpah Pendekar

Sumpah Pendekar

Artist
V
Released

Full Track

1
Intro
V
    01:09
2
Khalifah Alpa
V
    04:25
3
Janji Khalifah
V
    04:30
4
Sumpah Pendekar
V
    04:23
5
Kehancuran
V
    05:37
6
Pemergian
V
    03:54
7
Maruah Bangsa
V
    05:05
8
Rintihan Kota Jihad
V
    06:27
9
Makam Mulia
V
    07:59
10
Painkiller
V
    06:01