Full Track

1
Rag Ahir Bhairav     03:59
2
Rag Yaman     04:15
3
Rag Desh     03:01
4
Rag Hansa Dwani     04:41
5
Rag Raja     03:58