Narinder Singh Negi, Meena Rana, Aunradha, Kishan Singh Pawar, Anita Gharti, Dinesh Silswal, Anuradha Nirala, Rajju Vistt, Kalpana Chuhan, Varinder Singh, Bashu Artist photo
Artist

Narinder Singh Negi, Meena Rana, Aunradha, Kishan Singh Pawar, Anita Gharti, Dinesh Silswal, Anuradha Nirala, Rajju Vistt, Kalpana Chuhan, Varinder Singh, Bashu