Lyricist: -   Composer: -

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์
รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

มาเถอะพวกเรา เรามาช่วยโลกเรา เอาสิ่งของวัสดุ นำไปทำของใช้
ให้คนทุกคน รู้คุณค่ามากมาย ทุกอย่างเหลือใช้ นำมาแปรสภาพ
มาเถอะพวกเรา เราประหยัดร่วมกัน
ของเก็บเหลือใช้ เรามาปรับแต่ง แต่งเสริม
ให้มีคุณค่าน่าใช้เหมือนเดิม มาช่วยสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเอง

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

เราเป็นเด็กดีที่จะช่วยโลกเรา ขยะมากมายเพิ่มอยู่ในโลกนี้
เพราะทุกคนทิ้ง สิ่งของมากมี ควรนำมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์
มาเถอะพวกเรา เราประหยัดร่วมกัน
ของเก็บเหลือใช้ เรามาปรับแต่ง แต่งเสริม
ให้มีคุณค่าน่าใช้เหมือนเดิม มาช่วยสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเอง

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

รีไซเคิล

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์
รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

มาเถอะพวกเรา เรามาช่วยโลกเรา เอาสิ่งของวัสดุ นำไปทำของใช้
ให้คนทุกคน รู้คุณค่ามากมาย ทุกอย่างเหลือใช้ นำมาแปรสภาพ
มาเถอะพวกเรา เราประหยัดร่วมกัน
ของเก็บเหลือใช้ เรามาปรับแต่ง แต่งเสริม
ให้มีคุณค่าน่าใช้เหมือนเดิม มาช่วยสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเอง

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

เราเป็นเด็กดีที่จะช่วยโลกเรา ขยะมากมายเพิ่มอยู่ในโลกนี้
เพราะทุกคนทิ้ง สิ่งของมากมี ควรนำมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์
มาเถอะพวกเรา เราประหยัดร่วมกัน
ของเก็บเหลือใช้ เรามาปรับแต่ง แต่งเสริม
ให้มีคุณค่าน่าใช้เหมือนเดิม มาช่วยสร้างสรรค์ด้วยตัวเราเอง

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์

รีไซเคิล รีไซเคิล เหลือเก็บเหลือใช้ นำกลับมารีไซเคิล
สิ่งของทั้งหลาย อย่าเอาไปทิ้ง นำกลับมาใช้ ทำให้เป็นประโยชน์