Lyricist: -   Composer: -

อยากบอกรัก อยากจะพบ ทุกครั้งที่ฉันลืมตาขึ้นมา
หลับตาก็ยังคิดถึง แต่บางครั้ง
สองเราต้องห่างกันไกล
บนหนทาง ที่เรา ต้องไป
จนใจมันว้าวุ่นทนไม่ไหว อาจหวั่นไหว

จึงแต่งเพลงนี้ เพลงที่ไม่มีชื่อใคร
เพลงนี้ไม่มีผู้ใด
เพลงนี้ถึงทำให้ใจได้ใกล้กัน
แค่มีเธอกับฉัน เท่านั้น

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
แทนคำว่ารักที่ยังมีอยู่ให้กัน

จะบรรเลงบทเพลงหนึ่งเดียว คนนี้
มอบให้เธอ ผู้เดียวเธอคนนี้
แค่เปิดขึ้นมาเมื่อใด เธอจะได้ยิน
จะบอกรัก ฝากเพลงนี้ ส่งไป

จึงแต่งเพลงนี้ เพลงที่ไม่มีชื่อใคร
เพลงที่ไม่มีผู้ใด เพลงที่จะทำให้ใจได้ใกล้กัน
แค่มีเธอกับฉัน เท่านั้น

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
ให้เราได้อยู่ด้วยกัน ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเราต้องห่างแสนไกล
แทนคำว่ารัก ที่ยังมีอยู่ให้กัน อยู่ตลอดไป

เปิดเพลงนี้

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

อยากบอกรัก อยากจะพบ ทุกครั้งที่ฉันลืมตาขึ้นมา
หลับตาก็ยังคิดถึง แต่บางครั้ง
สองเราต้องห่างกันไกล
บนหนทาง ที่เรา ต้องไป
จนใจมันว้าวุ่นทนไม่ไหว อาจหวั่นไหว

จึงแต่งเพลงนี้ เพลงที่ไม่มีชื่อใคร
เพลงนี้ไม่มีผู้ใด
เพลงนี้ถึงทำให้ใจได้ใกล้กัน
แค่มีเธอกับฉัน เท่านั้น

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
แทนคำว่ารักที่ยังมีอยู่ให้กัน

จะบรรเลงบทเพลงหนึ่งเดียว คนนี้
มอบให้เธอ ผู้เดียวเธอคนนี้
แค่เปิดขึ้นมาเมื่อใด เธอจะได้ยิน
จะบอกรัก ฝากเพลงนี้ ส่งไป

จึงแต่งเพลงนี้ เพลงที่ไม่มีชื่อใคร
เพลงที่ไม่มีผู้ใด เพลงที่จะทำให้ใจได้ใกล้กัน
แค่มีเธอกับฉัน เท่านั้น

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
ให้เราได้อยู่ด้วยกัน

แค่เปิดเพลงนี้ ได้ยินขึ้นมาเมื่อใด
จะมีแค่เราสองคน ส่งตรงไปยังหัวใจ ให้ใกล้กัน
ให้เราได้อยู่ด้วยกัน ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหน

ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเราต้องห่างแสนไกล
แทนคำว่ารัก ที่ยังมีอยู่ให้กัน อยู่ตลอดไป