Lyricist: -   Composer: -

บ้าน เราอยู่ใกล้กัน
มองทุกวันยิ้มให้กันเรื่อยมา
อยาก บอกรักไม่กล้า
เพียงตามองตา ก็ไม่กล้าเอ่ยคำ
กลัว คนอื่นแดนไกล
มาพรากเธอไป ให้หัวใจ ระกำ
รักเดียว มอบให้งามขำ
ไม่เคยคิดทำ ให้เธอช้ำหัวใจ
..โอ้ ดวงใจ ของฉัน
บ้านเราชิดกัน ไม่ใช่ใครที่ไหน
รัก ไม่คิด ทำลาย แต่พี่นี้อาย
ไม่กล้าเปิดใจว่ารักเธอ
คง ร้องเพลง บอกมา
เพื่อให้ รู้ว่า
ไอ้หนุ่มบ้านนานี่รักเธอ
ด้วย ใจจริง เสมอ
จึงร้องไปบอกเธอ
ว่าอย่าเผลอ ด่วนเลย
..โอ้ ดวงใจ ของฉัน
บ้านเราชิดกัน ไม่ใช่ใครที่ไหน
รัก ไม่คิด ทำลาย แต่พี่นี้อาย
ไม่กล้าเปิดใจว่ารักเธอ
คง ร้องเพลง บอกมา
เพื่อให้ รู้ว่า
ไอ้หนุ่มบ้านนานี่รักเธอ
ด้วย ใจจริง เสมอ
จึงร้องไปบอกเธอ
ว่าอย่าเผลอ ด่วนเลย...

บ้านใกล้เรือนเคียง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

บ้าน เราอยู่ใกล้กัน
มองทุกวันยิ้มให้กันเรื่อยมา
อยาก บอกรักไม่กล้า
เพียงตามองตา ก็ไม่กล้าเอ่ยคำ
กลัว คนอื่นแดนไกล
มาพรากเธอไป ให้หัวใจ ระกำ
รักเดียว มอบให้งามขำ
ไม่เคยคิดทำ ให้เธอช้ำหัวใจ
..โอ้ ดวงใจ ของฉัน
บ้านเราชิดกัน ไม่ใช่ใครที่ไหน
รัก ไม่คิด ทำลาย แต่พี่นี้อาย
ไม่กล้าเปิดใจว่ารักเธอ
คง ร้องเพลง บอกมา
เพื่อให้ รู้ว่า
ไอ้หนุ่มบ้านนานี่รักเธอ
ด้วย ใจจริง เสมอ
จึงร้องไปบอกเธอ
ว่าอย่าเผลอ ด่วนเลย
..โอ้ ดวงใจ ของฉัน
บ้านเราชิดกัน ไม่ใช่ใครที่ไหน
รัก ไม่คิด ทำลาย แต่พี่นี้อาย
ไม่กล้าเปิดใจว่ารักเธอ
คง ร้องเพลง บอกมา
เพื่อให้ รู้ว่า
ไอ้หนุ่มบ้านนานี่รักเธอ
ด้วย ใจจริง เสมอ
จึงร้องไปบอกเธอ
ว่าอย่าเผลอ ด่วนเลย...