Song

太陽雨

Preview Full Track

Lyricist: 邱建豪 / 廖郁心     Composer: 邱建豪 / 廖郁心雨声淋湿了单人床
吵醒了光线微弱的房
猫咪说:再不起床会变胖
于是起身推开窗

想不起昨天阳光耀眼
今天的雨突然下得疯癫
我说:哎 这不就是台北

啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你可以带走忧伤
你不能带走我的倔强

啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你尽管怎么张狂
我就是我的晴朗

空气中潮湿的气味
配上戒不掉的咖啡
待办事项总是一大堆
却忍不住一直拖延

窗外天色一片灰黑
但梦想是住在心里面
你说:只有自己能实现

啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你可以带走忧伤
你不能带走我的倔强
啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你尽管怎么张狂
我就是我的晴朗

啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你可以带走忧伤
你不能带走我的倔强
啦啦啦啦啦啦 你就下吧
你尽管怎么张狂
我就是我的晴朗