Song

背影

Preview Full Track

Lyricist: 侯德健      Composer: 侯德健 编曲:郑贵昶
男声:孙建平

我们过去 风风雨雨
直到今天 点点滴滴

你的背影 消失无踪迹
你的笑容 还在我心底

你的背影 我的回忆
你的笑容 我的忧郁

你的脚步 是我的归路
我还等待 你早已忘记

你早已忘记 还在我心底
你的背影

挥不去 不是我 已经爱上了忧郁
挥不去 你的背影

挥不去 不是我 不想放开我自己
挥不去 你的背影

~★间奏☆~

你的背影 我的回忆
你的笑容 我的忧郁

你的脚步 是我的归路
我还等待 你早已忘记

你早已忘记 还在我心底
你的背影

挥不去 不是我 已经爱上了忧郁
挥不去 你的背影

挥不去
挥不去 不是我 不想放开我自己
挥不去 你的背影

挥不去 不是我 已经爱上了忧郁
挥不去 不是我 爱上了忧郁
挥不去 你的背影

挥不去 不是我 不想放开我自己
挥不去 不是我 放开我自己
挥不去 你的背影