Lyricist: -   Composer: -

ก็เธอเป็นสาวในเงาสลัว ไม่ห่วงไม่กลัวหวงตัวกับใคร
ตากลมๆ บ่งลึกซึ้งภายใน ผู้ชายผู้หญิงจะรักกัน
เกิดมาเป็นคนย่อมมีความหวัง กับคนจริงจังจริงใจผูกพัน
ทนอดออม ถนอมน้ำใจกัน เป็นทุนเป็นรักใครสักคน

ส่งเข้าเรียนมหาลัยเพื่อวันข้างหน้า
ใครเล่าเห็นน้ำตา น้ำแรงไหลหลั่ง
เสียทั้งเงินตราเสียทั้งหัวใจ เธอทนไปใจช้ำช้ำ

สิ่งที่ได้รับเหลือเพียงจดหมาย นี่แหละผู้ชายหายไปกับเงา
จำต้องหันเข้าหาของมึนเมา คิดเพียงเล่าๆ ว่าฝันไป

ส่งเข้าเรียนมหาลัย เพื่อวันข้างหน้า
ใครเล่าเห็นน้ำตา น้ำแรงไหลหลั่ง
เสียทั้งเงินตรา เสียทั้งหัวใจ เธอทนไปใจช้ำช้ำ

ก็เธอเป็นหญิงแท้จริง ผู้หญิง
ผู้ชายจริงๆคงเจอสักวัน เป็นบ่วงทองเป็นรักที่ผูกพันธ์
ผู้ชายคนนั้นใครสักคน ผู้ชายคนนั้นใครสักคน
ผู้ชายคนนั้นใครสักคน

ใครสักคน

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ก็เธอเป็นสาวในเงาสลัว ไม่ห่วงไม่กลัวหวงตัวกับใคร
ตากลมๆ บ่งลึกซึ้งภายใน ผู้ชายผู้หญิงจะรักกัน
เกิดมาเป็นคนย่อมมีความหวัง กับคนจริงจังจริงใจผูกพัน
ทนอดออม ถนอมน้ำใจกัน เป็นทุนเป็นรักใครสักคน

ส่งเข้าเรียนมหาลัยเพื่อวันข้างหน้า
ใครเล่าเห็นน้ำตา น้ำแรงไหลหลั่ง
เสียทั้งเงินตราเสียทั้งหัวใจ เธอทนไปใจช้ำช้ำ

สิ่งที่ได้รับเหลือเพียงจดหมาย นี่แหละผู้ชายหายไปกับเงา
จำต้องหันเข้าหาของมึนเมา คิดเพียงเล่าๆ ว่าฝันไป

ส่งเข้าเรียนมหาลัย เพื่อวันข้างหน้า
ใครเล่าเห็นน้ำตา น้ำแรงไหลหลั่ง
เสียทั้งเงินตรา เสียทั้งหัวใจ เธอทนไปใจช้ำช้ำ

ก็เธอเป็นหญิงแท้จริง ผู้หญิง
ผู้ชายจริงๆคงเจอสักวัน เป็นบ่วงทองเป็นรักที่ผูกพันธ์
ผู้ชายคนนั้นใครสักคน ผู้ชายคนนั้นใครสักคน
ผู้ชายคนนั้นใครสักคน