Lyricist: -   Composer: -

มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า สุรชัยจะร้องเพลง

เพื่อนฉันเป็นลาว... ตัวขาวน้อย มน มน
ฐานะยากจน แต่เป็นคนมีน้ำใจไมตรี
เนื้อตัวก็ใสสะอาด ขาวผ่องผาด สง่าราศี
น้ำใจยิ่งดูเข้าที ก็พราะมีความหวังตั้งใจ
น้ำโขง ไม่เคยขวางกั้น น้ำจันไม่คดโกงใคร
น้ำใจ สามัคคีเมื่อไหร่ ยกจอกย้อมใจ สัมพันธไมตรี
เอ้า...กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ...

น้ำโขงไม่เคย คั่นความสัมพันธ์ น้ำจันไม่เคย แบ่งชาติชนใด
มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า สุรชัย จะร้องต่อ

เพื่อน ฉันเป็นญวน... ชอบชวนฉันเล่นเปลไกว
เพื่อนญวน ฉลาดหัวใว สมองใสขยันการงาน
ปลูกผักสวนครัวขายส่ง ฐานะมั่นคง ไม่อดอาหาร
สาวญวนยิ่งดูชื่นบาน มีชื่อมานานผิวนวล ผิวนวล...

น้ำโขงไม่เคยขวางกั้น... น้ำจันละไม่คดโกงใคร...
น้ำใจ... สามัคคีเมื่อไหร่ ยกจอกย้อมใจสัมพันธไมตรี
เอ้า...มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า พี่บี๋จะโซโล่

น้ำโขงไม่เคยคิดแบ่ง เป็นกำแพงชนชาติชนชั้น
น้ำโขงเมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมพันธ์จะคล้องคอเธอ

เพื่อนฉัน ขะแมร์... รักจริงไม่แพ้ลาวญวน
น้ำคำ คร่ำครวญ...ชอบชักชวนร้องรำทำเพลง
ทำนา ประสาบ้านนอก ใส่เสื้อดอก ตะกรุดของขลัง
สู้การสู้งานจริงจัง ไม่หักหลังเรื่องเขาพระวิหาร
ไทย...เขมร...ลาว...ญวน...ชักชวน คบหากันไป
แหลมอินโดจีน และไทยใช่อื่นไกล ละชื้อสายสัมพันธ์
น้ำโขง ไม่เคยคิดแบ่งเป็นกำแพง ชนชาติ ชนชั้น
น้ำโขง เมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมพันธ์ จะคล้องคอเธอ...
น้ำโขงเมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมมพันธ์จะคล้องคอเธอ...
น้ำโขงก็คือน้ำจัน เค้าพี่น้องกันดีกันไว้นะเธอ...
ไปละเหวย... ไปละวา...สุรชัยสามช่า ขออำลาละขอตัวไปก่อน
ไปละเหวย... ไปละวา...สุรชัยสามช่า ขออำลาละขอตัวไปก่อน

สุรชัย 3 ช่า

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า สุรชัยจะร้องเพลง

เพื่อนฉันเป็นลาว... ตัวขาวน้อย มน มน
ฐานะยากจน แต่เป็นคนมีน้ำใจไมตรี
เนื้อตัวก็ใสสะอาด ขาวผ่องผาด สง่าราศี
น้ำใจยิ่งดูเข้าที ก็พราะมีความหวังตั้งใจ
น้ำโขง ไม่เคยขวางกั้น น้ำจันไม่คดโกงใคร
น้ำใจ สามัคคีเมื่อไหร่ ยกจอกย้อมใจ สัมพันธไมตรี
เอ้า...กรึ๊บ การารึบ กรึ๊บ กรึ๊บ...

น้ำโขงไม่เคย คั่นความสัมพันธ์ น้ำจันไม่เคย แบ่งชาติชนใด
มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า สุรชัย จะร้องต่อ

เพื่อน ฉันเป็นญวน... ชอบชวนฉันเล่นเปลไกว
เพื่อนญวน ฉลาดหัวใว สมองใสขยันการงาน
ปลูกผักสวนครัวขายส่ง ฐานะมั่นคง ไม่อดอาหาร
สาวญวนยิ่งดูชื่นบาน มีชื่อมานานผิวนวล ผิวนวล...

น้ำโขงไม่เคยขวางกั้น... น้ำจันละไม่คดโกงใคร...
น้ำใจ... สามัคคีเมื่อไหร่ ยกจอกย้อมใจสัมพันธไมตรี
เอ้า...มาละเหวย... มาละวา...ตีกลองสามช่า พี่บี๋จะโซโล่

น้ำโขงไม่เคยคิดแบ่ง เป็นกำแพงชนชาติชนชั้น
น้ำโขงเมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมพันธ์จะคล้องคอเธอ

เพื่อนฉัน ขะแมร์... รักจริงไม่แพ้ลาวญวน
น้ำคำ คร่ำครวญ...ชอบชักชวนร้องรำทำเพลง
ทำนา ประสาบ้านนอก ใส่เสื้อดอก ตะกรุดของขลัง
สู้การสู้งานจริงจัง ไม่หักหลังเรื่องเขาพระวิหาร
ไทย...เขมร...ลาว...ญวน...ชักชวน คบหากันไป
แหลมอินโดจีน และไทยใช่อื่นไกล ละชื้อสายสัมพันธ์
น้ำโขง ไม่เคยคิดแบ่งเป็นกำแพง ชนชาติ ชนชั้น
น้ำโขง เมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมพันธ์ จะคล้องคอเธอ...
น้ำโขงเมื่อเป็นน้ำจัน มาลัยสัมมพันธ์จะคล้องคอเธอ...
น้ำโขงก็คือน้ำจัน เค้าพี่น้องกันดีกันไว้นะเธอ...
ไปละเหวย... ไปละวา...สุรชัยสามช่า ขออำลาละขอตัวไปก่อน
ไปละเหวย... ไปละวา...สุรชัยสามช่า ขออำลาละขอตัวไปก่อน