Song

黑面撩拨的故乡 - 盐埕所在

Preview Full Track

Lyricist: 陳明章     Composer: 陳明章海风吹著风飞沙,吹过盐埕ㄟ生活,
港边ㄟ阿伯仔佮阿姆,叫阮风透唛出门,
因为伊ㄟ关心,吹去阮按都市带来ㄟ寂寞心,
这无高高ㄟ楼仔厝,这有重重ㄟ人情味,
这无黑枪佮冲锋枪,亦无鸭霸ㄟ砂石仔车。

是安怎离开繁华ㄟ世界,
来到这咧海沙埔和蚵仔田ㄟ海港,
看到欧巴桑用针督取蚵仔,
才知影补习费是伊一针一针挖出来,
沙河ㄟ风是犹原伫吹,
吹过伊一世人讨海ㄟ生活,
海中一排排ㄟ蚵仔田是伊生活ㄟ一世人

当你想欲困ㄟ时无人有法叫醒你,
当你想欲醒ㄟ时无人有法叫你做梦,
盐埕所在是诗人ㄟ故乡,黑面撩拨欢迎恁大家来作客……