Lyricist: -   Composer: -

โอ้รัก ของคนบนพื้นดิน
เปรียบดั่งลิ้น กระทบฟันมีวันพลาด
หนุ่มสาวเอยเคยคิดไหม วัยวันนั้น
วันผันวัย ใจ ผันกาย
เรียนรู้ไป อย่าให้เหิน เกินความจริง

โอ้รัก ของบิดรและมารดา
ดั่งฟ้า กว้างไกลสุดสายตา
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหม ใครปรารถนา
เลี้ยงลูกน้อย คอย เติบกล้า
ขุนข้าวปลา อีกขนมและนมเนย
ดวงใจเอ๋ย ดวงใจใครคิดบ้าง
สายเลือดสร้าง เรามากลับหาใช่
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
สัมผัสไออุ่นแท้ ดังแม่ตน

ดวงใจเอ๋ย ดวงใจใครคิดบ้าง
สายเลือดสร้าง จึงห่างเหินแรมไกล
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
มอบอกไอ อุ่นแท้ดังแม่ตน

โอ้รัก ของคน วกวนเวียน
สุดอ่านเขียน ความจริงให้รู้แจ้ง
หนุ่มสาวเอย จงเรียนรู้เสาะแสวง
จงดัดแปลงไป ตามปัญญา
ไปเถิดไป ถามหาความรักกัน

ถามหาความรัก

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

โอ้รัก ของคนบนพื้นดิน
เปรียบดั่งลิ้น กระทบฟันมีวันพลาด
หนุ่มสาวเอยเคยคิดไหม วัยวันนั้น
วันผันวัย ใจ ผันกาย
เรียนรู้ไป อย่าให้เหิน เกินความจริง

โอ้รัก ของบิดรและมารดา
ดั่งฟ้า กว้างไกลสุดสายตา
หนุ่มสาวเอย เคยคิดไหม ใครปรารถนา
เลี้ยงลูกน้อย คอย เติบกล้า
ขุนข้าวปลา อีกขนมและนมเนย
ดวงใจเอ๋ย ดวงใจใครคิดบ้าง
สายเลือดสร้าง เรามากลับหาใช่
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
สัมผัสไออุ่นแท้ ดังแม่ตน

ดวงใจเอ๋ย ดวงใจใครคิดบ้าง
สายเลือดสร้าง จึงห่างเหินแรมไกล
สายเลือดเส้น หล่อเลี้ยงเราเติบวัย
มอบอกไอ อุ่นแท้ดังแม่ตน

โอ้รัก ของคน วกวนเวียน
สุดอ่านเขียน ความจริงให้รู้แจ้ง
หนุ่มสาวเอย จงเรียนรู้เสาะแสวง
จงดัดแปลงไป ตามปัญญา
ไปเถิดไป ถามหาความรักกัน