Lyricist: -   Composer: -

ไก่จ๋าได้ยิน ไหมว่าเสียงใคร
มันเหมือน เสียงคนร้องไห้
แต่คล้าย ชายเจ้าน้ำตา
เสียง นี้ คือเสียง คนปวด อุรา
จึงร้อง ครวญหา
ไก่จ๋า หลบหน้าไปไหน
ไก่จ๋า ขอเพียง หางตาเหลือบมอง
ฉันกลาย เป็นคนเศร้าหมอง
ฉันต้อง เหมือนคนสิ้นใจ
หรือ ลืม สัญญา ที่เธอ ให้ไว้
ชาตินี้ จะไม่รักใคร ไฉน ถึงผิดวาจา

ข่าวเขาว่า ไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่ รู้ไหม เมื่อยาม ไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า นอนนองน้ำตาอยู่นาน

ไก่จ๋า แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืม ความหลัง เมื่อวาน
เปรียบ เหมือน ลบรอย ชอล์กบน กระดาน
โปรดจง รักเขา นานนาน ลืมฉัน เสียเถิด ไก่จ๋า

(พูด)ร้องไห้ ร้องไห้ ฉันได้แต่ร้องไห้
ปล่อยให้ น้ำตาไหลลง เปื้อนหมอน
ทุกทุกวัน ทุกหยด รดที่นอน
ฉันท่วมเต็มเปียกหมอน ว่ายน้ำตา

ข่าวเขาว่า ไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่ รู้ไหม เมื่อยาม ไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า นอนนอง น้ำตาอยู่นาน

ไก่จ๋า แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืม ความหลัง เมื่อวาน
เปรียบ เหมือน ลบรอย ชอล์กบน กระดาน
โปรดจง รักเขา นานนาน ลืมฉัน เสียเถิด ไก่จ๋า

ไก่จ๋า

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ไก่จ๋าได้ยิน ไหมว่าเสียงใคร
มันเหมือน เสียงคนร้องไห้
แต่คล้าย ชายเจ้าน้ำตา
เสียง นี้ คือเสียง คนปวด อุรา
จึงร้อง ครวญหา
ไก่จ๋า หลบหน้าไปไหน
ไก่จ๋า ขอเพียง หางตาเหลือบมอง
ฉันกลาย เป็นคนเศร้าหมอง
ฉันต้อง เหมือนคนสิ้นใจ
หรือ ลืม สัญญา ที่เธอ ให้ไว้
ชาตินี้ จะไม่รักใคร ไฉน ถึงผิดวาจา

ข่าวเขาว่า ไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่ รู้ไหม เมื่อยาม ไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า นอนนองน้ำตาอยู่นาน

ไก่จ๋า แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืม ความหลัง เมื่อวาน
เปรียบ เหมือน ลบรอย ชอล์กบน กระดาน
โปรดจง รักเขา นานนาน ลืมฉัน เสียเถิด ไก่จ๋า

(พูด)ร้องไห้ ร้องไห้ ฉันได้แต่ร้องไห้
ปล่อยให้ น้ำตาไหลลง เปื้อนหมอน
ทุกทุกวัน ทุกหยด รดที่นอน
ฉันท่วมเต็มเปียกหมอน ว่ายน้ำตา

ข่าวเขาว่า ไก่มีแฟนใหม่
คงร่ำรวยกันใหญ่ สุขใจอยู่กับเงินตรา
แต่ไก่ รู้ไหม เมื่อยาม ไก่ยิ้มเต็มหน้า
หัวใจฉันแทบบ้า นอนนอง น้ำตาอยู่นาน

ไก่จ๋า แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง ทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืม ความหลัง เมื่อวาน
เปรียบ เหมือน ลบรอย ชอล์กบน กระดาน
โปรดจง รักเขา นานนาน ลืมฉัน เสียเถิด ไก่จ๋า