Lyricist: -   Composer: -

พี่ฝันจะสร้างรังรัก สักหนึ่งหลัง
ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา อยู่อาศัย
แม้ฝันของพี่ไม่เกิดมี อันเป็นไป
สองชีวี เราคงได้ร่วมเสน่หา

รังรักในจินตนาการ
วิมานรักอันบรรเจิดจ้า
ริมหน้าต่างปลูกซุ้มลัดดา
ห้องนอนสีฟ้า ติดม่านชมพู

ความรักเป็นมนต์ดลใจ
ฝันไป พลังใจต่อสู้
คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรู
มินานจะรู้ ว่ารังรักอยู่แห่งใด

รังรักริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา
สุขตรา ฝังตรึงซึ้งอยู่ในใจ
แม้ความฝันพี่เป็นจริงได้
พี่จะให้ชื่อว่า รังรักอนุสรณ์

ความฝันเป็นจริงวันใด
หัวใจ พี่คงจะบินว่อน
คอยพี่อีกไม่ช้าบังอร
แม้ใจไม่ร้อน แน่นอนเราได้สุขสันต์

รังรักในจินตนาการ

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พี่ฝันจะสร้างรังรัก สักหนึ่งหลัง
ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา อยู่อาศัย
แม้ฝันของพี่ไม่เกิดมี อันเป็นไป
สองชีวี เราคงได้ร่วมเสน่หา

รังรักในจินตนาการ
วิมานรักอันบรรเจิดจ้า
ริมหน้าต่างปลูกซุ้มลัดดา
ห้องนอนสีฟ้า ติดม่านชมพู

ความรักเป็นมนต์ดลใจ
ฝันไป พลังใจต่อสู้
คอยพี่หน่อยเถิดนะโฉมตรู
มินานจะรู้ ว่ารังรักอยู่แห่งใด

รังรักริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา
สุขตรา ฝังตรึงซึ้งอยู่ในใจ
แม้ความฝันพี่เป็นจริงได้
พี่จะให้ชื่อว่า รังรักอนุสรณ์

ความฝันเป็นจริงวันใด
หัวใจ พี่คงจะบินว่อน
คอยพี่อีกไม่ช้าบังอร
แม้ใจไม่ร้อน แน่นอนเราได้สุขสันต์