Lyricist: -   Composer: -

ลอยล่องลำนาวา ทิพย์ที่สรรมาอารมณ์ปอง
เชยชมนวลน้องสุขสม ภิรมย์ปรารถนา
เอาตักนางต่างหมอน เนื้ออุ่นหนุนนอนเพลินอุรา
มองดาวพราวฟ้าจันทร์ฉาย สายลมโชยเฉื่อยเบา
เอาลำนาวานั้นเป็นม่านบัง
ต่างเรือนและเหย้า เอาคลื่นลมเบาอันแผ่วคราง
ต่างเสียงดนตรี เอาร่างนางต่างใบ
เอาสองฟากหัวใจ ของน้องและพี่
รวมใจเดียวกันนี้ เป็นหางเสือ ถือท้ายเรือสู่สวรรค์

เอาปีวันเดือน นั้นเป็นเพื่อนเคียง ต่างเสียงชาวบ้าน
เอาเจ้านงคราญ เป็นแม่ย่านาง
นั่งอยู่หัวเรืองาม เอากลิ่นแก้มที่นวลขาว
ของเจ้ายุพินกินแทนน้ำ
เอาวจีอันเลอล้ำฉ่ำหวาน นั้นแทนข้าวปลา

เอาปีวันเดือน นั้นเป็นเพื่อนเคียง ต่างเสียงชาวบ้าน
เอาเจ้านงคราญ เป็นแม่ย่านาง
นั่งอยู่หัวเรืองาม เอากลิ่นแก้มที่นวลขาว
ของเจ้ายุพินกินแทนน้ำ
เอาวจีอันเลอล้ำฉ่ำหวาน นั้นแทนข้าวปลา

นาวาสวรรค์

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ลอยล่องลำนาวา ทิพย์ที่สรรมาอารมณ์ปอง
เชยชมนวลน้องสุขสม ภิรมย์ปรารถนา
เอาตักนางต่างหมอน เนื้ออุ่นหนุนนอนเพลินอุรา
มองดาวพราวฟ้าจันทร์ฉาย สายลมโชยเฉื่อยเบา
เอาลำนาวานั้นเป็นม่านบัง
ต่างเรือนและเหย้า เอาคลื่นลมเบาอันแผ่วคราง
ต่างเสียงดนตรี เอาร่างนางต่างใบ
เอาสองฟากหัวใจ ของน้องและพี่
รวมใจเดียวกันนี้ เป็นหางเสือ ถือท้ายเรือสู่สวรรค์

เอาปีวันเดือน นั้นเป็นเพื่อนเคียง ต่างเสียงชาวบ้าน
เอาเจ้านงคราญ เป็นแม่ย่านาง
นั่งอยู่หัวเรืองาม เอากลิ่นแก้มที่นวลขาว
ของเจ้ายุพินกินแทนน้ำ
เอาวจีอันเลอล้ำฉ่ำหวาน นั้นแทนข้าวปลา

เอาปีวันเดือน นั้นเป็นเพื่อนเคียง ต่างเสียงชาวบ้าน
เอาเจ้านงคราญ เป็นแม่ย่านาง
นั่งอยู่หัวเรืองาม เอากลิ่นแก้มที่นวลขาว
ของเจ้ายุพินกินแทนน้ำ
เอาวจีอันเลอล้ำฉ่ำหวาน นั้นแทนข้าวปลา