Lyricist: 蔡宜汝   Composer: 蔡宜汝

前奏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(男) 三月的小雨 滴滴心痛
无情命运来创治 痴情沉落水
(女) 苦涩咖啡 渗著阵阵伤悲
情深深 意绵绵 欲叫阮怎样放抹记
(男) 啊~~~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 为妳醉归眠
(女) 心内只有你
(合) 命中注定爱相随
(合) 命中注定爱相随
间奏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(男) 三月的小雨 滴滴心痛
无情命运来创治 痴情沉落水
(女) 苦涩咖啡 渗著阵阵伤悲
情深深 意绵绵 欲叫阮怎样放抹记
(男) 啊~~~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 啊~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 为妳醉归眠
(女) 心内只有你
(合) 命中注定爱相随
(合) 命中注定爱相随

情难离

Preview Open KKBOX

Lyricist: 蔡宜汝   Composer: 蔡宜汝

前奏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(男) 三月的小雨 滴滴心痛
无情命运来创治 痴情沉落水
(女) 苦涩咖啡 渗著阵阵伤悲
情深深 意绵绵 欲叫阮怎样放抹记
(男) 啊~~~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 为妳醉归眠
(女) 心内只有你
(合) 命中注定爱相随
(合) 命中注定爱相随
间奏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(男) 三月的小雨 滴滴心痛
无情命运来创治 痴情沉落水
(女) 苦涩咖啡 渗著阵阵伤悲
情深深 意绵绵 欲叫阮怎样放抹记
(男) 啊~~~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 啊~咱的甜蜜过去
刻置我的心肝 刺甲心拢碎
(女) 思思念念 无暝无日
想你想甲心麻痺 痴心爱你情难离
(男) 为妳醉归眠
(女) 心内只有你
(合) 命中注定爱相随
(合) 命中注定爱相随