Lyricist: ชลธี ธารทอง   Composer: ชลธี ธารทอง

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วงกังวล ดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น
ผิวกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดุดร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล
ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวงปลื้มดั่งดวงชีวี
แม้นใครคิดย่ำยี ใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแทน

ล้นเกล้าเผ่าไทย

Preview Open KKBOX

Lyricist: ชลธี ธารทอง   Composer: ชลธี ธารทอง

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ
ขออภิวาท เบื้องบาทองค์ภูมิพล
ยามใดไพร่ฟ้า ชาวประชายากจน
ทรงห่วงกังวล ดั่งหยาดฝนชโลมพื้นหล้า

ถึงว่าป่าดง พฤกษ์ไพรพงทรงสู้ดั้นด้น
ผิวกายหมองหม่น แดดฝนไม่คิดนำพา
ร่วมสุขร่วมทุกข์ ทุกข์หรือสุขมีมา
ทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจ

มิ่งขวัญดวงใจ ชาวไทยทั้งผอง
ทอแสงเรืองรอง ผุดผ่องดุดร่มโพธิ์ใหญ่
พระบารมี เป็นที่ลือขานนามไกล
ข้าบาทภูมิใจ ล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงศ์จักรี

เหนือยิ่งสิ่งใด เหนือดวงใจชาวไทยรักยิ่ง
เหมือนเป็นขวัญมิ่ง พักพิงยามทุกข์ภัยมี
ชาวไทยแหนหวงปลื้มดั่งดวงชีวี
แม้นใครคิดย่ำยี ใต้ฝ่าธุลีขอพลีชีพแทน