Lyricist: -   Composer: -

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว ทุกครั้งที่หิว ฉันคิดถึงพ่อ
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อต้องจากจรไปแดนไกล
ต้องจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน
พ่อจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ในยามจนกลับหาย…หมด
ก็ใครเล่าใครอยากจน ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ
จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม

ก็อยู่เมืองไทย ค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำ ก็ทำได้อย่างไร)
ดิ้นรนกันไป สิทธิ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีก็เมืองไทย)
เมืองไทย เมืองไทย...

ก็อยู่เมืองไทย ค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำ ก็ทำได้อย่างไร)
ดิ้นรนกันไป สิทธิ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีก็เมืองไทย)
โอ้เมืองไทย โอ้เมืองไทย โอ้เมืองไทย

พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อฉันเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)

พ่อเป็นกรรมกร

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว ทุกครั้งที่หิว ฉันคิดถึงพ่อ
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อต้องจากจรไปแดนไกล
ต้องจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน
พ่อจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน

เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ในยามจนกลับหาย…หมด
ก็ใครเล่าใครอยากจน ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ
จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม

ก็อยู่เมืองไทย ค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำ ก็ทำได้อย่างไร)
ดิ้นรนกันไป สิทธิ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีก็เมืองไทย)
เมืองไทย เมืองไทย...

ก็อยู่เมืองไทย ค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำ ก็ทำได้อย่างไร)
ดิ้นรนกันไป สิทธิ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีก็เมืองไทย)
โอ้เมืองไทย โอ้เมืองไทย โอ้เมืองไทย

พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อฉันเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)
พ่อป็นกรรมกร พ่อเป็นกรรมกร (พ่อฉันเป็นกรรมกร)