Lyricist: -   Composer: -

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดี พออ่านออกเขียนได้
ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง ฉันทําทุกสิ่ง ยกเว้นประจบเจ้านาย
วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัย ทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจน แต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่

มีชีวิตย่อมมีความลําบาก อดๆ อยากๆ ดังยาชูกําลัง
ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่ เพราะสังคมวันนี้ มันหางานการยาก
ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคาไม่สํามะคัญ
ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลีย ยังดีกว่าเลียขากัน

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจน แต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฏก
ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์นั้นคือจุดหมาย
รวยล้นกระทําตนเหลวไหล ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

ไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่

คนจนผู้ยิ่งใหญ่

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

ทรัพย์สินไม่มีสะสม อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
ปริญญาฉันไม่เคยมี ความรู้พอดี พออ่านออกเขียนได้
ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง ฉันทําทุกสิ่ง ยกเว้นประจบเจ้านาย
วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัย ทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจน แต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่

มีชีวิตย่อมมีความลําบาก อดๆ อยากๆ ดังยาชูกําลัง
ความหวังแม้ว่ายังริบหรี่ เพราะสังคมวันนี้ มันหางานการยาก
ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า ค่าจ้างราคาไม่สํามะคัญ
ลุยควันลุยท่อไอเสีย มีแต่ความอ่อนเพลีย ยังดีกว่าเลียขากัน

ไม่เคยใฝ่ฝัน เป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจน แต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฏก
ความจริงที่คู่ควรหยิบยก ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย
จิตใจแห่งความเป็นพุทธ ใสบริสุทธิ์นั้นคือจุดหมาย
รวยล้นกระทําตนเหลวไหล ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

ไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่ ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ ไม่รังแกรังเกียจ คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้ จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่
คนจน (จนแต่รวยนํ้าใจ) ใครจะว่ายากจน (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน) จนแต่รวยนํ้าใจ (ใครจะว่ายากจน) คนจนผู้ยิ่งใหญ่