Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาถึงสูตรคูณแม่ 9 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

9 คูณ 1 เป็น 9
9 คูณ 2 เป็น 18
9 คูณ 3 เป็น 27
9 คูณ 4 เป็น 36
9 คูณ 5 เป็น 45
9 คูณ 6 เป็น 54
9 คูณ 7 เป็น 63
9 คูณ 8 เป็น 72
9 คูณ 9 เป็น 81
9 คูณ 10 เป็น 90
9 คูณ 11 เป็น 99
9 คูณ 12 เป็น 108

สูตรคูณแม่, Pt. 9

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้เรามาถึงสูตรคูณแม่ 9 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

9 คูณ 1 เป็น 9
9 คูณ 2 เป็น 18
9 คูณ 3 เป็น 27
9 คูณ 4 เป็น 36
9 คูณ 5 เป็น 45
9 คูณ 6 เป็น 54
9 คูณ 7 เป็น 63
9 คูณ 8 เป็น 72
9 คูณ 9 เป็น 81
9 คูณ 10 เป็น 90
9 คูณ 11 เป็น 99
9 คูณ 12 เป็น 108