Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้มาถึงแม่ 7 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

7 คูณ 1 เป็น 7
7 คูณ 2 เป็น 14
7 คูณ 3 เป็น 21
7 คูณ 4 เป็น 28
7 คูณ 5 เป็น 35
7 คูณ 6 เป็น 42
7 คูณ 7 เป็น 49
7 คูณ 8 เป็น 56
7 คูณ 9 เป็น 63
7 คูณ 10 เป็น 70
7 คูณ 11 เป็น 77
7 คูณ 12 เป็น 84

สูตรคูณแม่, Pt. 7

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

พักฟังเพลงสูตรคูณกันก่อนนะคะ
เด็ก ๆ จะได้เก่งกันทุกคนไง

คราวนี้มาถึงแม่ 7 กันแล้วนะคะ
มาเร็วพวกเรา มาเร็ว มาเร็ว พร้อมแล้วไปกันเลย

มา มา มาสนุก กับเพลงสูตรคูณ
มาพวกเรามาท่อง สูตรคูณกันเถอะ
ท่องจำกันไว้ จำให้ขึ้นใจ เราจะได้ไม่ลืม

7 คูณ 1 เป็น 7
7 คูณ 2 เป็น 14
7 คูณ 3 เป็น 21
7 คูณ 4 เป็น 28
7 คูณ 5 เป็น 35
7 คูณ 6 เป็น 42
7 คูณ 7 เป็น 49
7 คูณ 8 เป็น 56
7 คูณ 9 เป็น 63
7 คูณ 10 เป็น 70
7 คูณ 11 เป็น 77
7 คูณ 12 เป็น 84