Lyricist: -   Composer: -

ฝนเม็ดน้อย ย้อยหยด ลงมา กลางพรรษา กลางมหา นที
พี่น้องไทย หน้าใสเปรมปรีดิ์ น้ำท่าดี มีบุญแข่งเรือ

แพ้ปีกลาย ฝีพายใจเหี่ยว
เหลียวทางไหน แรงใจนั้นไม่มี
ขอเถิดแม่ ย่านางช่วยที สู้ปีนี้ เพื่อวัดของเรา

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด

โถ......ปีนี้เป็นงานอินเตอร์ เอานัมเบอร์ หนึ่งนั้นมาโชว์
จีนฝาหรั่ง ฮ่องกงอินโด สิงคโปร์ แจแปนแอร์ไลร์

พายจ้ำพาย พายจนน้ำแตก หัวเรือแหวก ไปโลดสุดแรง
เร่งเรือไทย ไม่ให้ใครแซง โถมสุดแรง เพื่อแม่ย่านาง

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด.
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด

แม่ย่านาง

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

ฝนเม็ดน้อย ย้อยหยด ลงมา กลางพรรษา กลางมหา นที
พี่น้องไทย หน้าใสเปรมปรีดิ์ น้ำท่าดี มีบุญแข่งเรือ

แพ้ปีกลาย ฝีพายใจเหี่ยว
เหลียวทางไหน แรงใจนั้นไม่มี
ขอเถิดแม่ ย่านางช่วยที สู้ปีนี้ เพื่อวัดของเรา

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด

โถ......ปีนี้เป็นงานอินเตอร์ เอานัมเบอร์ หนึ่งนั้นมาโชว์
จีนฝาหรั่ง ฮ่องกงอินโด สิงคโปร์ แจแปนแอร์ไลร์

พายจ้ำพาย พายจนน้ำแตก หัวเรือแหวก ไปโลดสุดแรง
เร่งเรือไทย ไม่ให้ใครแซง โถมสุดแรง เพื่อแม่ย่านาง

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
เอ้า...เชียร์กันหน่อยเนาะเชียร์กันหน่อย
ฝีพายหุ่นดีปีนี้ต้องเชียร์

บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด.
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด
บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด บึ๊ดจ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด จ้ำบึ๊ด