Song

my name's WOMEN

Preview Full Track

hikaru mono to kawaii mono
suki na toku wa akara natsu dakedo
tori kuurude taku na mono wo
kono to wo chu kaisetsude

zunai wa hora (honna nimo)
utsurikarani (torenakani)
namida ga buki ga nantene itsu no hanashi

kantan ni wara karaishi
amaete makari demo nai
watashitachi kiga datta
darake no iingyou nan ka
janai kara
mono ito to datte aushi
waratte bakari demo nai
tsuno wo yoku
zonzaishi ite yu waka janai koto wa
wasurenaide

zoo to nu naka itama youna
irudashi kani arukedo
honna kaode (itowa hora)
kizu wo otta (mono no dake)
yasashikuwo tsuyoku wo nareru te yuu hanashi
wakatta you wo na kaoshite
subete shihai shita tsumo ii
watashitachi yume bakari
itte yumi iingyou nan ka
janai tewa
nanzo kuso wo na kaoshite
umakugo na kashi tatsunoni
sonna himo danjun na
hikki mono janai koto wa
omou wa teite

zunai wa hora (honna nimo)
utsurikarani (torenakani)
namida ga buki ga nantene itsu no hanashi

kantan ni wara karaishi
amaete makari demo nai
watashitachi kiga datta
darake no iingyou nan ka
janai kara
mono ito to datte aushi
waratte bakari demo nai
tsuno wo yoku
zonzaishi ite yu waka janai koto wa
wasurenaide
wakatta you wo na kaoshite
subete shihai shita tsumo ii
watashitachi yume bakari
itte yumi iingyou nan ka
janai tewa
nanzo kuso wo na kaoshite
umakugo na kashi tatsunoni
sonna himo danjun na
hikki mono janai koto wa
omou wa teite