Song

773312

Preview Full Track

Lyricist: 周耀輝     Composer: Kiri T


編: 蔡德才@人山人海
監: 麥浚龍/蔡德才@人山人海

無時無常 18 無城無牆無人開了燈
然後 想得很遠 明明誰曾陪誰熄了燈
天空崩裂 13 基因分裂
吻吻我 送我呼吸
愛愛我 教我會識得 愛

幾多生 幾多發生
活著活像浦銘心
跟他棲身荒地上 我
跟她安心彎月下
想得很亂 想得很亂
抱抱我 怕我會消失

你們流淚至今
你們仍舊天真
你們誰為愛誕生
你做我的人

快樂藏著鬥爭
美麗藏著犧牲
你們誰願愛眾生
我做你的神

抬頭無雲 34 垂頭如無靈魂竟有根
然後 想得很遠 懷疑誰沈迷誰可有因
因此編號 773312
吻吻我 送我呼吸
愛愛我 教我會識得 愛

幾多生 幾多發生
萬事萬物0與1
一些不測的靜電 與
一些不休的悼念
想得很亂 想得很亂
抱抱我 怕我會消失

你們流淚至今
你們仍舊天真
你們誰為愛誕生
你做我的人

快樂藏著鬥爭
美麗藏著犧牲
你們誰願愛眾生
我做你的神