Lyricist: สุรชัย จันทิมาธร   Composer: สุรชัย จันทิมาธร

ขอมอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชา
จะอยู่แห่งไหน จะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้า
ขอมอบหวังดังดอกไม้ที่ผลิสดไสวอาณา
เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มา

ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา
เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า
เป็นแผ่นฟ้าทานทน

ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา
เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า
เป็นแผ่นฟ้าทานทน

ขอมอบดอกไม้ในสวน ให้หอมอบอวลสู่ชน
จงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจให้คลายหมองหม่น
ก้าวต่อไปตราบชีวิตสุด ดุจกระแสชล
เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ

เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ

ดอกไม้ให้คุณ

Preview Open KKBOX

Lyricist: สุรชัย จันทิมาธร   Composer: สุรชัย จันทิมาธร

ขอมอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชา
จะอยู่แห่งไหน จะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้า
ขอมอบหวังดังดอกไม้ที่ผลิสดไสวอาณา
เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มา

ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา
เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า
เป็นแผ่นฟ้าทานทน

ดวงตะวันทอแสง มิถอยแรงอัปรา
เป็นเปลวไฟที่ไหม้นาน เป็นสายธารที่ชุ่มป่า
เป็นแผ่นฟ้าทานทน

ขอมอบดอกไม้ในสวน ให้หอมอบอวลสู่ชน
จงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจให้คลายหมองหม่น
ก้าวต่อไปตราบชีวิตสุด ดุจกระแสชล
เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ

เป็นกำลังใจให้คุณ เป็นกำลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คุณ