Song

有时有日 (Someday)

Preview Full Track

Lyricist: 黃宇寒     Composer: 黃宇寒日頭高高 个掛在天頂
蟻公做事 全部恁刹猛
有幾隻鳥仔 在樹尾遊寮
緊來緊多个 大家歡喜个笑聲

昨晡日共樣 今晡日乜共樣
某時某日 要記得笑面開容
昨晡日共樣 今晡日乜共樣
有時有日 就會看到天弓

Aku rindu kamu Kampung halaman ku
Aku akan di sini menunggu mu
Aku cinta kamu Kampung halaman ku
Selamanya di sini menunggu mu

半夜三更 星仔恁多著
睡在草坪 火燄蟲巡夜
有幾隻兔仔 在森林遊寮
緊來緊多个 大家快樂个笑聲

昨晡日共樣 今晡日乜共樣
某時某日 要記得笑面開容
昨晡日共樣 今晡日乜共樣
有時有日 就會看到天弓

Aku rindu kamu Kampung halaman ku
Aku akan di sini menunggu mu
Aku cinta kamu Kampung halaman ku
Selamanya di sini menunggu mu

就算落水發風
冇共樣个地方
總會臨天光
2500公里 就算當遠
都係亻厓个故鄉

Aku rindu kamu Kampung halaman ku
Aku akan di sini menunggu mu
Aku cinta kamu Kampung halaman ku
Selamanya di sini menunggu mu