Lyricist: -   Composer: -

เสียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียง
คนเต็มคืนเต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขา
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เพราะยังเป็นหนุ่มจะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง ทุกๆ คนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เอ้าเล็กบาวโซโล่ นี่แนะ…

เพราะยังเป็นหนุ่มจะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง ทุกๆ คนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เอ้าเสือเล็กคาราบาวถอย…

นักแสวงหา

Preview Open KKBOX

Lyricist: -   Composer: -

เสียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียง
คนเต็มคืนเต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขา
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เพราะยังเป็นหนุ่มจะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง ทุกๆ คนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เอ้าเล็กบาวโซโล่ นี่แนะ…

เพราะยังเป็นหนุ่มจะงอมืองอเท้า รอคอยทนไม่ไหว
จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดี
ในดวงตามีแต่ความหวัง ทุกๆ คนต่างมีความหวัง
จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน

เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง
ชีวิตเราข้างหน้าช่างเต็มด้วยความหมาย
แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไปให้ถึง
เผชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง

เอ้าเสือเล็กคาราบาวถอย…