Lyricist: ยืนยง โอภากุล   Composer: ยืนยง โอภากุล

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก บางคนก็ออกมาร่างพิการ
สมบัติติดตัวคือสังขาร ทนทรมานกันต่อไป
อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด ตาบอดมองไม่เห็น
จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก บางคนก็ออกมาร่างพิการ
สมบัติติดตัวคือสังขาร ทนทรมานกันต่อไปนะ
อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด ตาบอดมองไม่เห็น
จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

คนกับหมา

Preview Open KKBOX

Lyricist: ยืนยง โอภากุล   Composer: ยืนยง โอภากุล

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก บางคนก็ออกมาร่างพิการ
สมบัติติดตัวคือสังขาร ทนทรมานกันต่อไป
อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด ตาบอดมองไม่เห็น
จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอก บางคนก็ออกมาร่างพิการ
สมบัติติดตัวคือสังขาร ทนทรมานกันต่อไปนะ
อย่างฉันนี่เกิดมาตาบอด ตาบอดมองไม่เห็น
จึงสร้างสัมผัสอันจำเป็น อยู่เหนือกฎเกณฑ์คนธรรมดา

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง

ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไป จะเดินหนใดมีหมานำ
ชีวิตฉันมีแต่หมานำ ฉันเดินก้าวตาม ตามหมาเดิน
ชีวิตของฉันช่างเพลิดเพลิน ฉันเดินตามหมานำทาง