Lyricist:    Composer:

少年老芋仔

(口白)
阮厝边彼个欧巴桑
有一工 提一张批
来央我念乎伊听
批是伊囝唯军中寄来的
内底是按呢写
阿母

(歌)
我也已经
平安来到
这个部队
自从入伍开始
经过这段日子
万项代志也拢惯习
请妈妈千万不免伤悲

(口白)
因彼口灶的代志 我曾听阮厝头家讲过
因老爸是一个老芋仔
落尾 家己出来打天下 累积淡薄仔钱 娶因老母 生两个后生
因两个兄弟仔 十统岁就出去甲人迫追
有一摆角头的拖赌 因小弟煞去乎人杀死
没外久 因老爸也因为操劳过多 里病院内过身
听讲 彼暗的雨落真大 伊里因老爸的眠床头 跪一暝

(歌)
想起著我
少年彼时
真正毁类
拢无听你教示
定定惹你生气
如今我会
安分守己
希望你心内会当安慰

(口白)
关于将国语的批 按怎用台语来加翻出来 我有卡憨慢
亲像【摸鱼打混勾心斗角】这款词 我实在不知欲按怎念卡水气
伊批写了真长 所以 有一寡内容 我就没照字面念出来
只是用我家己想的 浪子回头的故事 落去解说
欧巴桑那听目啁那擂 搁央我替伊回一张批
伊讲 阿囝仔喂

(歌)
你寄的批
已经收到
我真欢喜
凡事就爱忍耐
也不免烦恼厝内
阿母会晓
照顾家已
你的身体嘛爱特别注意

(口白)
欧巴桑 那讲那擦目屎
所以 我有时间将伊的意思 用卡婉转的字句写落来
突然间感觉 实在家己的学问 算来嘛是未歹
伊搁讲

(歌)
听候明年
你若退伍
转来厝里
娶一个好家后
做一个小生意
我的责任 就拢完成
会使放心跟恁老爸来去

(口白)
批写完 欧巴桑一直跟我说谢 叫我免加送
看到伊的眼神 充满了希望 我的心情 煞愈来愈沈重
有一寡话 不知欲按怎加开嘴
里批内 因后生有讲
伊已经搁签落去 这个兵 爱作一世人
站咧亭仔脚 看欧巴桑的人影
慢慢行入彼条无尾巷 我的目眶 也渐渐 已经红

少年老芋仔

Preview Open KKBOX

Lyricist:    Composer:

少年老芋仔

(口白)
阮厝边彼个欧巴桑
有一工 提一张批
来央我念乎伊听
批是伊囝唯军中寄来的
内底是按呢写
阿母

(歌)
我也已经
平安来到
这个部队
自从入伍开始
经过这段日子
万项代志也拢惯习
请妈妈千万不免伤悲

(口白)
因彼口灶的代志 我曾听阮厝头家讲过
因老爸是一个老芋仔
落尾 家己出来打天下 累积淡薄仔钱 娶因老母 生两个后生
因两个兄弟仔 十统岁就出去甲人迫追
有一摆角头的拖赌 因小弟煞去乎人杀死
没外久 因老爸也因为操劳过多 里病院内过身
听讲 彼暗的雨落真大 伊里因老爸的眠床头 跪一暝

(歌)
想起著我
少年彼时
真正毁类
拢无听你教示
定定惹你生气
如今我会
安分守己
希望你心内会当安慰

(口白)
关于将国语的批 按怎用台语来加翻出来 我有卡憨慢
亲像【摸鱼打混勾心斗角】这款词 我实在不知欲按怎念卡水气
伊批写了真长 所以 有一寡内容 我就没照字面念出来
只是用我家己想的 浪子回头的故事 落去解说
欧巴桑那听目啁那擂 搁央我替伊回一张批
伊讲 阿囝仔喂

(歌)
你寄的批
已经收到
我真欢喜
凡事就爱忍耐
也不免烦恼厝内
阿母会晓
照顾家已
你的身体嘛爱特别注意

(口白)
欧巴桑 那讲那擦目屎
所以 我有时间将伊的意思 用卡婉转的字句写落来
突然间感觉 实在家己的学问 算来嘛是未歹
伊搁讲

(歌)
听候明年
你若退伍
转来厝里
娶一个好家后
做一个小生意
我的责任 就拢完成
会使放心跟恁老爸来去

(口白)
批写完 欧巴桑一直跟我说谢 叫我免加送
看到伊的眼神 充满了希望 我的心情 煞愈来愈沈重
有一寡话 不知欲按怎加开嘴
里批内 因后生有讲
伊已经搁签落去 这个兵 爱作一世人
站咧亭仔脚 看欧巴桑的人影
慢慢行入彼条无尾巷 我的目眶 也渐渐 已经红